Tarieven

 

Zoals met alles…………. Het kost altijd geld en vooraf wil ik graag duidelijkheid aan je geven wat het dan ook kost.

 

Er zijn een aantal vaste tarieven en wel voor:

  • De starterscheck; deze kost € 250,-- exclusief BTW. Er is wel een maximum aan verbonden van maximaal 8 uur arbeid. Meerdere uren zullen tegen de gangbare uurtarieven worden gedeclareerd.
  • De quickscan; deze kost € 500,-- exclusief BTW. Ook hier is een maximum van 8 uur aan verbonden.
  • Een eerste beoordelingsopdracht van een door of namens jou samengestelde jaarrekening besteed ik uit aan een gelieerde organisatie, zodat jij op een onafhankelijk oordeel kan rekenen..

 

De overige werkzaamheden worden per stuk gedeclareerd of op uurbasis en wel tegen de volgende tarieven (exclusief BTW):

  • De loonadministratie; € 27,50 per mutatie in het werknemersbestand en vervolgens per loonstrook € 13,50 (alleen bij personeelbestanden boven de 10 werknemers zijn andere tariefafspraken mogelijk)
  • Deelname aan de starterskring € 50,-- per avond.
  • Voor Consultancy en/of Counselling € 110,-- per uur.
  • Voor Coaching € 82,50 per uur.
  • Het opzetten en inrichten van je administratie tegen € 82,50 per uur.
  • Het opmaken van het jaarwerk bij de fiscale aangiften en het indienen van aangiften; tegen € 110,-- per uur.
  • Het verrichten van de overige administratieve dienstverlening tegen € 55,-- per uur.

 

Dit lijkt allemaal onoverzichtelijk en daarom een indicatie voor startende ondernemers met tussen de 100 en 125 in- of verkoopfacturen per jaar. Indien alles netjes wordt aangeleverd ben je ongeveer € 850,-- per jaar kwijt aan het volledig uitbesteden van je administratie.